Over het Berlagehuis

Het besluit

Burgemeester en Wethouders richten op 13 juni 1928 een voordracht aan de raad tot het kopen van een perceel land met de bedoeling daarop een nieuw raadhuis te laten verrijzen.

In de daarbij gevoegde memorie van toelichting zetten zij de reden uiteen:

'zoals U allen bekend is, voldoet het thans bestaand gemeentehuis niet aan de geringste eischen, die aan een dergelijk gebouw kunnen worden gesteld. Het gebouw bestaat uit één vertrek, een secretarie. Een kluis voor bewaring van het archief is niet aanwezig. Bouw van een geheel nieuw raadhuis is noodig."

Op 18 juli 1928 gaat van BenW het officiële verzoek uit of de architect Berlage zich wil belasten met het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis. De keuze is ingegeven door burgemeester Welt, hereboer en bewonderaar van Berlage, en wethouder Geerling, van oorsprong landarbeider, die zich via de SDAP had ontwikkeld.

Eind december 1928 wordt een geschikt terrein aangekocht, gelegen aan de Warffumerweg, in de kom van het dorp.

 

De bouw

Na aanvaarding van de opdracht wordt na het uitwerken van het vijfde schetsontwerp met de bouw begonnen in april 1929.

Uitvoerend architect wordt gemeentearchitect Berend Jager, terwijl de schoonzoon van Berlage, E.E. Strasser, namens de ontwerper op de bouw zal toezien.

De bouw verloopt voorspoedig en is in december bijna gereed als Berlage, op bezoek in Usquert, de toren te laag vindt en besluit deze twee meter te laten verhogen. 

Uit bronnenonderzoek (in 2011 door prof. dr. T.M. Eliëns) is gebleken dat Berlage de meerkosten hiervoor uit eigen zak heeft betaald.

De bouw wordt in maart 1930 geheel voltooid, de officiële oplevering vindt op 15 april in aanwezigheid van Berlage plaats.

 

De oplevering

Zittend op de eerste rij vlnr:

architect Jager; burgemeester Welt; Berlage;

wethouder Geerling; architect Strasser