Over de stichting

Geen raadhuis meer...

 

Na zestig jaar als raadhuis dienst gedaan te hebben heeft, na de gemeentelijke herindeling van 1990, de Regioraad nog bijna twintig jaar gebruik van het Berlagehuis gemaakt en toen… stond het leeg!

Nog voordat het eerste kabinet Rutte was aangetreden en cultuur (alles van waarde is immers weerloos) naar het particulier initiatief zou verwijzen, hebben wij hier in Usquert al de particuliere koppen bij elkaar gestoken en het initiatief genomen om te proberen het enige raadhuis van Berlage voor het publiek toegankelijk te houden. 

 Een van de eerste stappen in die richting was het verlenen van onze steun aan de tentoonstelling Berlage in het Noorden in 2011, het eerste jaar na het leegkomen van het pand. Steun in de vorm van het aanvragen van subsidie, het uitgeven van die subsidie door het betalen van de rekeningen en, last but not least, het rekruteren van vrijwilligers om de tentoonstelling te laten draaien.

 In 2015 heeft een tweede grote tentoonstelling plaatsgevonden: het 1000 Woningenplan. Deze tentoonstelling was onderdeel van een groter project: DUIZEND HUIZEN, dat daarnaast een locatie-theatervoorstelling, een film, een publicatie, een studentenprijsvraag en een fotoboekje omvatte.

Een raadhuis, en zeker dit raadhuis, is er door en voor de burgers. We hopen dat dat zo zal blijven!