Het Bestuur

De Stichting Berlagehuis Usquert is opgericht op 23 april 2010 en heeft op dit moment een bestuur dat bestaat uit de onderstaande personen.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 822401721


De bestuursleden zijn:

Jacqueline Kasemier, voorzitter

Tina Kretschmer, secretaris

Heleen de Wit, penningmeester
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.