Nieuws

Heropening Berlagehuis...?

Doordat eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam de historische gietvloeren wilde vervangen, is het Berlagehuis de afgelopen 5 jaar dicht geweest.

De oude gietvloeren zijn er nu wel uit, maar vervanging door nieuwe laat nog op zich wachten. De vele belangstellenden die zich bij ons melden verwijzen wij daarom telkens weer door naar de eigenaar. Sommige belangstellenden zijn zo verontwaardigd over het feit dat dit belangrijke monument en erfgoed zo lang uit de roulatie is, dat zij ook bij de gemeente aan de bel trekken. 


Vragen in de gemeenteraad

Dat leidde tot vragen in de raadsvergadering van Het Hogeland van 25 november jl. Meerdere fracties wilden van de wethouder weten wat de stand van zaken is en pleitten ervoor vaart te zetten achter bespreking met de eigenaar over het voltooien van de vloerenvervanging en het heropenstellen van het gebouw. Wethouder Dijkhuis zegde dit daarop toe. 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/707689/%2025-11-2020

(spoel door naar agendapunt Ingekomen stukken)


Openstellingsverplichting

Overigens heeft de gemeente ook een handhavingsplicht, want in de Overdrachtsovereenkomst tussen gemeente en Vereniging Hendrick de Keyser staat:

Het verkochte gebouw met toebehoren dient in overleg met de gemeente bij voorkeur een openbare bestemming te krijgen en in elk geval gedurende werkdagen toegankelijk te blijven voor publiek.