Nieuws

Erfgoedpartners welkom!

Het Berlagehuis gaat eindelijk weer 'bewoond' en gebruikt worden, en niet door de minste huurder: Erfgoedpartners uit Groningen zal vanaf 1 april operationeel zijn in hun nieuwe huisvesting.

Alleen al aan de naam mag duidelijk zijn dat het hier een heel goede match tussen gebouw en gebruikers betreft, en vooral eentje waar veel vertrouwen van uit gaat.

Want wie zal er beter voor dit fantastische cultureel erfgoed, een iconisch monument in alle opzichten, zorgen dan een organisatie die daarvan haar kerntaak heeft gemaakt.

Vanuit onze stichting, en ook namens het dorp Usquert: Erfgoedpartners, wees van harte welkom!
Openstellingsverplichting

In de Overdrachtsakte van 15 november 1990 tussen (destijds) de gemeente Usquert en de nieuwe eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser staat:

Het verkochte gebouw met toebehoren dient in overleg met de gemeente bij voorkeur een openbare bestemming te krijgen en in elk geval gedurende werkdagen toegankelijk te blijven voor publiek.

Wij zijn er zeker van dat de medewerkers van Erfgoedpartners, die vanaf 1 april 2023 de scepter zwaaien in het Berlagehuis, zich voorbeeldig aan deze verplichting zullen houden en bezoekers desgevraagd toegang zullen verschaffen op alle dagen dat dat i.v.m. hun eigen werkzaamheden en activiteiten mogelijk is.