Nieuws

Bedreigd erfgoed, een serie lezingen

In de winter van 2024 willen we middels een serie lezingen aandacht besteden aan bedreigingen waaraan erfgoed bloot staat. Want die bedreigingen zijn legio! En dan hebben we het niet alleen over erfgoed-ver-weg, dat onder de zeespiegel verdwijnt, door stormen of tsunami's weggevaagd wordt of door reli-fanaten wordt opgeblazen. Nee, dan hebben we het over ons eigen erfgoed, waar we in, naast of in de buurt van wonen.

Niet alleen heeft ons erfgoed-dichtbij al decennia te lijden onder de gevolgen van de gaswinning, maar ook klimaatverandering eist z'n tol: niet alleen door bevingen maar ook door verdroging en inklinking verzakt de bodem en daarop onze monumenten: Romaanse kerkjes, monumentale boerderijen, borgen en burgerwoningen.

Van oorlog zullen we hopelijk niet zo gauw last hebben, al zijn indirecte gevolgen zoals hogere energieprijzen en schaarste aan materialen soms ook problematisch voor de goede instandhouding van erfgoed.

Een bedreiging die wel degelijk ook voor het erfgoed hier en nu opgaat is vermarkting en commercialisering. Onontbeerlijke geldschieters zoals overheden en fondsen eisen steeds vaker dat (openstelling van) erfgoed geld oplevert, zowel aan directe inkomsten als aan bestedingen in de omgeving van dat erfgoed.

En tenslotte is de grootste bedreiging nog altijd desinteresse en veronachtzaming, uitmondend in leegstand, verwaarlozing en als gevolg daarvan vaak afbraak. 

We willen een aantal experts vragen ons mee te nemen in hoe zij tegen deze bedreigingen aankijken en welke mogelijke oplossingen zij voorstellen.

Nadere en concretere informatie volgt binnenkort!