Geschiedenis

Over Berlage

In 1928 gaf burgemeester T.E. Welt van Usquert opdracht tot het bouwen van een raadhuis voor de gemeente Usquert aan Dr. H.P. Berlage. Dat was toen al, in alle opzichten, bijzonder. Usquert was een agrarisch dorp met 1750 inwoners in een uithoek van Nederland, Berlage was een architect met een grote reputatie. In heel Nederland had hij belangrijke gebouwen ontworpen als het Gemeentemuseum in Den Haag, jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe, en de beurs in Amsterdam. In het Noorden is H.P. Berlage bekend van de woning voor Professor Heymans en boerderij De Schipborg bij Anloo. Berlage heeft ook stadsuitbreidingsplannen ontworpen voor o.a. Amsterdam en Groningen.Over Usquert

In de 20er jaren bestaat Usquert uit 12 zeer rijke boeren en bijna 300 arme landarbeiders die hard moeten werken voor hun loon. Usquert is nu nog bekend om deze grote sociale tegenstelling. De rijke boeren zijn vooruitstrevend, houden zich bezig met politiek in Den Haag en richten de Groninger Maatschappij van Landbouw op. De landarbeiders, maar ook andere inwoners van Usquert, houden zich bezig met cultuur maar ook met vakbondswerk en komen op voor hun rechten. Er is een muziekvereniging, een zangvereniging, gymnastiekvereniging, bibliotheek, een landarbeidersbond en de plaatselijke afdeling van de S.D.A.P. is groot. In de gemeenteraad hebben de socialisten de meerderheid. Dat verklaart ook, voor een deel, de keuze voor Berlage. Hij was socialist die vakmanschap, handwerk en de samenwerking tussen de ambachten hoog in het vaandel had staan. Door deze keuze is een dorp ontstaan met paleizen voor de rijke boeren en een paleis voor de arbeiders; het raadhuis.