Beleidsplan

Doelstelling en strategie

 

1. Doelstelling

In art. 2 van de Statuten staat het doel van de Stichting aangegeven, n.l.:

- het voor het publiek behouden van het Berlagehuis door er een openbare functie aan te (laten) geven, etc.

Om het gebouw verantwoord te laten voortbestaan, ook op langere termijn, is een duurzame invulling noodzakelijk. Het verantwoord doen voortbestaan is een plicht van de samenleving vanwege het architectonisch niveau en het daarmee samenhangend cultureel belang van het gebouw.

Eigendom en beheer/onderhoud zijn veiliggesteld doordat het gebouw eigendom is van Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam.

Gewerkt wordt aan de verdere invulling van een bouw en architectuurcentrum.

Hiervoor worden diverse partijen die werkzaam zijn op het gebied van architectuur, bouwen en restaureren samengebracht.

Zie verder het hoofdstuk: Noordelijk Bouw- en Architectuurcentrum

 

 2. Strategie/werkwijze

De tot nu toe ondernomen acties van het bestuur in het proces van het vinden van invulling van gebruiksfuncties zijn:

  • Een groot aantal personen uit de wereld van de kunsten, de cultuursector en het openbaar bestuur heeft zich bereid verklaard Ambassadeur van Stichting Berlagehuis Usquert te zijn;
  • Er wordt goed contact onderhouden met de gemeente, de provincie en de eigenaar, Vereniging Hendrick de Keyser. 
  • Het bestuur vergadert regulier en legt gestructureerd vast wat er besloten is met betrekking tot lopende activiteiten en resultaten, evenals het evalueren daarvan.
  • Er was altijd een grote groep vaste vrijwilligers uit Usquert en (soms verre) omgeving, op wie de stichting een beroep kon doen voor activiteiten waarbij het Berlagehuis opengesteld was voor publiek.