Financiëel Verslag

Financieel jaarverslag 2015


 

Stg Berlagehuis Usquert

 

2014

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 


Uitgaven

 

Saldo 1 januari bank

€ 332,31

 

 

Bankkosten

€ 102,95-

 

Saldo 1 januari spaarrek.

€ 24.067,67

 

 

presentaties

€ 423,49-

 

Saldo 1 januari kas

€ 325,35

 

 

representatie

€ 80,45-

 

 

 

 

 

inkoop boeken

€ 194,80-

 

btw teruggave

€ 505,00

 

 

lezingen

€ 1.022,45-

 

rente

€ 239,81

 

 

bestuurskosten en secretariaat

€ 207,95-

 

donaties

€ 1.192,60

 

 

catering

€ 247,70-

 

subsidies

€ 15.100,00

 

 

cursussen

€ 1.358,75-

 

entreegelden

€ 775,00

 

 

materialen

€ 1.151,13-

 

verkoop boeken

€ 57,50

 

 

inrichting

€ 130,95-

 

 

 

 

 

stoelenfonds

€ 60,00-

 

 

 

 

 

schoonmaken

€ 87,45-

 

 

 

 

 

diversen

€ 72,00-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 31 december bank

€ 2.126,04-

 

 

 

 

 

Saldo 31 december spaarrek.

€ 34.607,48-

 

 

 

 

 

Saldo 31 december kas

€ 721,65-

 

 

____________

 

 

 

___________

 

 

€ 42.595,24

 

 

 

€ 42.595,24-

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Activa

1 jan. 2014

31-dec 2014

Passiva

1 jan. 2014

31-dec 2014

 

rekening nr.

 

 

 

 

 

telerekening

--463

332,31

2.126,04

reservering tuinplan

2500,00

2.350,00

telerekening

--040

24067,67

34.607,48

reservering exposities

12000,00

27.250,00

kas

 

325,25

721,65

eigen vermogen

10459,23

7.855,17

vorderingen (btw)

 

234,00

 

 

 

 

 

 

__________

_______________

 

____________________

_______________

Totaal

 

24959,23

37455,17

 

24959,23

37455,17